2017-09-08


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kattungar födda 2018-10-30

               

S*Windigo's Jasmine of Blanche,  BEN n 24


Stannar kvar i katteriet

2018-12-28-Jolene och Jasmine

S*Windigo's Jolene  of Blanche,  BEN n 24


Ägare: Linda och Jonas i Växjö

S*Windigo's Juliette of Healings,  BEN n 24


2018-12-28

Ägare:

Jeanette och Janne Cederholtz, Stockholm

S*Windigo's Jason  of Blanche,  BEN n 24


Ägare: Göran Aldén Linköping

S*Windigo's James  of Blanche,  BEN n 24

Ägare: Anna och Daniel Carlsson

Svärtinge

1 Vecka
1 vecka
Nyfödda

GIC Bali-Bengal H Magic Pegasus,  BEN n 24

S*Artness cats Blanche, BEN n 24

HCM ua 2018-01-18                                           HCM ua 2017-09-12